گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

حاجی سیسی در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۳۷ نوشته:

شعر پر مغزی است. بلکه مغز بی پوست است.
نیاز در نهاد بودن به این معنی نیست که نیازمندی چیزی جدا از نهاد شئ است. بلکه مراد آن است که نیاز در همان نهاد است یعنی نهاد و درون و ذات و حقیقت هر چیزی همان نیاز است. به دیگر بیان اشیاء نیازمند نیستند بلکه عین نیاز هستند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.