گنجوربا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: سایت علامه اقبال | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

ابراهیم نوشته:

می خواستم بدانم مفهوم بیت چیست ؟

👆☹

شمس الحق نوشته:

دوست عزیز اگر مقصودتان بیت اول است ، گل نرگس در ادبیات نماد چشم است و همچنین سمبل خود شیفتگی ، چرا که این گل اغلب در کنارۀ جوی آب میروید و ساقه بلند خمیده اش که گل در نوک آنست و شبیه چشم است بسوی آب خم شده است و بنظر میرسد که به تصویر خود در آب می نگرد ، مصرع اول میگوید مانند نرگس تنها به خودت میندیش و جهان پیرامونت و دیگران را هم در نظر داشته باش ، چمن در این مصرع به هر چیز و هر کس که در اطراف گل نرگس است اطلاق میشود . در روانشناسی به بیماری خود شیفتگی که شخص تنها به خود می اندیشد و خود را مینگرد ، بیماری نارسیسیزم گفته میشود ، نارسیس همان نرگس است که بسوی آب خم شده و خود را نگاه میکند . مصرع دوم چو بو در غنچۀ پیچیده مگذر ، بو یا عطر میتواند سمبل دانش و اطلاعات مفید باشد و میگوید مثل غنچه عطر را در خودت نگاه مدار و همچون گل باش که شمیمش را به اطراف می پراکند و همگان از آن بهره مند میشوند ، مقصود شاعر دانشمندیست که مردمان از دانش او منتفع نمیگردند ، این بو یا عطر می تواند مال و جاه دنیوی هم باشد که اشخاص خسیس و خود خواه و ثروتمند کسی را از مال و ثروت خود بهره مند نمی گردانند . در خاتمه باید عرض کنم اگر کسی این بیت را اینگونه برایم معنی میکرد به او میگفتم فهم آنچه تو گفتی برای من از خود شعر دشوارتر بود !!

👆☹

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید