گنجور

 
حزین لاهیجی

شاهسوار صف هیجا علی

واقف اسرار خفیّ و جلی

آیتی از منقبتش هل اتی

رایتی از مکرمتش لافتی

نفس نبی، باب شبیر و شبر

ناصر دین، سرور عالی گهر

قافله سالار همه رهروان

داغکش ناصیهٔ خسروان

والی ملک و ملکوت از ازل

برتر از اندیشهٔ خَلقش، محل

جادهٔ حق، مسلک و منهاج او

دوش نبی، پایهٔ معراج او

صدرنشین، صفحهٔ ایجاد را

عرش گزین، علم خدا داد را

ساقی جان، از می کوثر سرشت

دوستیش، سایق راه بهشت

یا اسدالله، ز حزین غریب

روی متاب ازکرم بی حسیب

پرده نیوشندهٔ فرمان توست

حلقه به گوشی ز غلامان توست

 
sunny dark_mode