گنجور

حاشیه‌گذاری‌های Kia

Kia 🌐

هیچ:(


Kia در ‫۴ ماه قبل، یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۹:

من در کتاب ها که مطالعه کردم همین گونه که اینجا نوشته شده، بوده.

افسوس.

 

sunny dark_mode