گنجور

حاشیه‌گذاری‌های فریدون سلیمانی

فریدون سلیمانی


فریدون سلیمانی در ‫۱ سال قبل، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۲۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳:

 

اشکِ غَمّازِ من ار سرخ برآمد چه عجب؟

خجل از کردهٔ خود پرده دری ( هست  ) ✓که نیست

 

فریدون سلیمانی در ‫۱ سال قبل، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۱۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳:

درود،  این نیست!!  کمی تا اندکی بکنایه هست 🙏

 

فریدون سلیمانی در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۳۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اشکانیان » بخش ۱:

بیت بیست وپنجم تکراریست 

منش بر گذشته ز چرخ بلند، 

سخن فرستادگان سلم وتور هست به آفریدون

 

sunny dark_mode