گنجور

حاشیه‌ها

 

حمید


حمید در ‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۴ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳:

این غزل را ستار هم به زیبایی تمام خوانده است

 

حمید در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۹ دربارهٔ انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۰۲ - امیر شجاعی شاعر در قدح انوری گفته:

من هم شنیده ام :به زمین نارسیده می پرسد