گنجور

حاشیه‌گذاری‌های فرزاد ftmoghadam.tr@gmail.com

فرزاد ftmoghadam.tr@gmail.com


فرزاد ftmoghadam.tr@gmail.com در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۳۷ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۳۳ - گفتار اندر رای و تدبیر ملک و لشکرکشی:

با سلام

انسان حیران میماند از این همه نصایح در خصوص آیین سیاست ورزی و تعالیم جنگی ،گویی با یک فرمانده کار کشته طرف هستیم ،نه با یک شاعر بلند پایه و حکیم. ‌‌.‌.

 

sunny dark_mode