گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سید مجتبی میری هزاوه

سید مجتبی میری هزاوه

در بیت" تو را از کنگره عرش می زنند صفیر/ ندامت که در این دامنه چه افتاده ) کنگره عرش: استعاره مکنیه است.

زیرا مشبه به محذوف ما" قصر" بوده که محذوف شده و به جای آن یکی از وابسته های آن (کنگره)دندانه های بالای کاخ آمده است( مشبه + یکی از وابسته های مشبه به) و همین امر باعث شده است که" استعاره مکنیه(کنایی) به زیبایی در بیت شکل بگیرد و به گمانم تشبیه آسمان به کنگره های قصر به جهت محصور کردن(مدور بودن) هر دوی آنها باشد. 

 

 

 


سید مجتبی میری هزاوه در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۲۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰:

"سپهر" با کسر " پ" صحیح است. که نادرست خوانده می شود. همچون" عطر" که به کسر" ع" صحیح است ولی غالب افراد با فتح" ع" می خوانند.