گنجور

حاشیه‌های خانم توکلی

خانم توکلی


خانم توکلی در ‫۵ ماه قبل، شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۱ در پاسخ به مجتبی خراسانی دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » حکایت شفقت کردن مرتضی بر دشمن:

دوست عزیز در روایات صوفیانه هست وقتی از خلایق دلگیر هستی سر در چاه بکن و شکایت کن یا حتی در تذکرة الاولیا داریم خاک بکن سر در چاله کن گریه کن شکایت کن و روی خاک رو پر کن

که دلیل از نگفتن بد مخلوق به خلایق هست و ستار العیوبی

یا در روایتی به درد نااهلی یاران و خویشان شکوه  با چاه گفتن