گنجور

حاشیه‌های امیر حسین جلیلیان

امیر حسین جلیلیان

دبیر زبان و‌ ادبیّات فارسی


امیر حسین جلیلیان در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۳۰:

تو آموختی شاه را راه کژ ایا ...

عیب غیرملقبه

 

امیر حسین جلیلیان در ‫۱ سال قبل، پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۰۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۹:

چه گفت آن جهاندیده دهقان پیر ...

ذوقافیتین است

 

امیر حسین جلیلیان در ‫۱ سال قبل، یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۹ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را:

بی رای مشو که مرد بی‌رای بی پای بود چو کرم بی‌پای

آرایه تصدیر