گنجور

حاشیه‌های Saeedeh

Saeedeh 🌐


Saeedeh در ‫۱ سال قبل، چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۵۴ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۱۷:

عالی است