گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سیدمحمد مؤمنی ثانی

سیدمحمد مؤمنی ثانی 🌐

دانش آموخته دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی با سهمیه نخبگان علمی و استعدادهای درخشان. شاعر،  نویسنده و پژوهشگر. 


سیدمحمد مؤمنی ثانی در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۰۶ در پاسخ به الیوت الدرسون دربارهٔ سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۵:

سلام دوست عزیز.  مخنث یعنی همجنس باز یا همان گی در ادبیات انگلیسی.  البته مخنث همیشه مفعول بود. از نظر سعدی چنین آدمی نمی تواند ادعای مردانگی کند.  مردانگی در فرهنگ ایرانی ویژگی خاصی است که هر مرد یا مذکری نمی تواند آن را ادعا کند. مردانگی مجموعه صفاتی است که یک قهرمان دارد مثلا عدالت، شجاعت، بخشندگی، مهربانی، حمایت، ایثار، کمک به همنوع، نوعدوستی و... 

Mokhannath means a young gay boy who always serves other men in same-sex sex. This man cannot claim that he has courage and strength, so wearing a gun does not make him considered a man. In Saadi's opinion, a young man who puts his body in the service of satisfying the sexual lust of others does not have the courage and dignity to use a gun. 

 

sunny dark_mode