گنجور

حاشیه‌گذاری‌های آرتین دهقانی

آرتین دهقانی


آرتین دهقانی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۳۱ دربارهٔ شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش دوم - قسمت دوم:

دل گفت مرا علم لدنی هوس است

تعلیمم کن اگر تو را دسترس است

 دهخدا در شرح واژهٔ «لدنی»، این بیت را به خیام نسبت داده است.

پیوند به وبگاه بیرونی

 

آرتین دهقانی در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۷ در پاسخ به ali دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۱:

متن درست است.

 

آرتین دهقانی در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۱۵ در پاسخ به ali دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۱:

بیامد دمان تا «برِ» او رسید. «برِ» دو هجاست.

 

 

آرتین دهقانی در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۵۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » کیقباد » بخش ۱:

در نسخه چاپ کلکته (منبع دبیر سیاقی) و در آغاز «پادشاهی کیقباد» ده بیت آمده که در گنجور پنج بیت آن نوشته نشده است.

۴. از آن پس بگفتند کای شهریار **** سوی رزم ترکان برآرای کار

۶. بفرمود تا نامور مهتران **** بپوشند از آهن سلاح گران

۷. منادی برآمد ز درگاه شاه **** که ای پهلوانان ایران سپاه

۸. کنون گاه رزم است کین آورید **** به ترکان سرکش کمین آورید

۹. هر آن کس که مردی کند آشکار **** ز ما خلعت و بخشش از کردگار

 

sunny dark_mode