گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سیدمصطفی مرتضوی

سیدمصطفی مرتضوی


سیدمصطفی مرتضوی در ‫۲ سال قبل، چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۰۴ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۱۵:

دکتر محمد اصفهانی هم در سریال آتش و شبنم اجرا کردند