گنجور

حاشیه‌گذاری‌های شیوا م

شیوا م 🌐


شیوا م در ‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۲۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی هرمزد دوازده سال بود » بخش ۱۰:

بر اساس شاهنامه پیرایش خالقی مطلق:

در بیت ۱۴۶ مصرع دوم «بی گفت وگو» صحیح است. 

در بیت ۲۳۵ مصرع دوم «از آیین گشسب آن گو نامدار» صحیح است

 

sunny dark_mode