گنجور

حاشیه‌گذاری‌های شهرداد

شهرداد


شهرداد در ‫۱ سال قبل، دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۱۰ دربارهٔ عبادی مروزی » مناقب الصوفیه » بخش ۳ - فصل: در بیان تصوف:

خیر الکلام قلّ و دلّ و لم یمل

 

شهرداد در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۱۸ دربارهٔ رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۷:

بسیار زیبا.... 

بیت زیر چگونه باید خوانده شود؟ واژه آخر مصرع نخست: رخشی

خورشید روان باشی چون از بر رخشی

دریای روان باشی چون از بر گاهی

دریای 

 

sunny dark_mode