گنجور

حاشیه‌های حیدر بخشی

حیدر بخشی 🌐

من یک شاعر افغانی هستم و همیشه اشعارم را مینویسم.


حیدر بخشی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۴۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲:

سلام به همه خیام فراتر از یک شاعر بود این شعرش از نظر بنده به این معنی است:

یعنی از فکر و خیال که فردا چه میشود در گذر چون آینده را خدا خودش خوب میداند در فردا ها هر چه که میشود بود اما تو هوشیار باش و تو خوش باش اگر زنده گی در آینده ها به فایده ات رقم خورد پس به خوشی ات افزود کن اگر به نقصت تمام شد پس هیچی تشویش نکن