گنجور

حاشیه‌گذاری‌های باران

باران


باران در ‫۳ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۳۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲:

جلوه ای کرد رخت

دید ملک

تاب نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر

آدم زد

 

باران در ‫۳ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲ - عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او:

بیت دوم حذف شده است

نقدحال خویش را گر پی بریم

هم ز دنیا هم ز عقبی برخوریم

بیت پنجم هم حذف شده است

بهر صید می شد او در کوه و دشت

ناگهان در دام عشق او صید گشت

 ابیات ذیل هم به اینصورت صحیح است

یک کنیزک دید شه در شاهراه

شد غلام آن کنیزک جان شاه

از هلیله قبض شد اطلاق زفت

آب آتش را مدد شد همچو نفت

زفت: قوی جثه و فربه، محکم

 

sunny dark_mode