گنجور

حاشیه‌ها

 

محمد رضایی سعادت


محمد رضایی سعادت در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۴۱ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۹۲:

آباد کردن بنده و آزاد کردن کعبه فاقد مفهوم است

صحیح رباعی فارغ از اینکه چه کسی گفته این است

صد خانه اگر به طاعت آباد کنی

به زان نبود که خاطری شاد کنی

گر بنده کنی ز لطف آزادی را

بهتر که هزار بنده آزاد کنی