گنجور

حاشیه‌های کیانا محکم

 

کیانا محکم


کیانا محکم در ‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۷ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۸:

به نظرم مصرع آخر باید اینگونه تصحیح شود :
«در دیده بدخواه تو بادا مینا» مینا به معنای شیشه و آبگینه به این معنا که شاعر دعا کرده‌است که در چشم بدخواه معشوقش شیشه فرو برود.