گنجور

حاشیه‌های امین زندی دره غریب

امین زندی دره غریب


امین زندی دره غریب در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۴ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۷۱ - در عزلت و قناعت و بی‌طمعی:

در بیت چهارم « در جرم ماه و قرصه ی خورشید ننگرم» دارد به شبیه بودن شکل ماه و خورشید به نان اشاره می کند .