گنجور

حاشیه‌های داکتر سید حشمت الله حسینی

داکتر سید حشمت الله حسینی


داکتر سید حشمت الله حسینی در ‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۴۶ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰۶:

مصرع نهم :«برتحمل زن ‌که می‌گردد دپن دیر نفاو» در غزل اشتباه نوشتاری دارد؛ لطفاً آن را مطابق صفحهٔ 380؛ کلیات چاپ کابل؛ 1341.
به شکل زیر اصلاح ‌بنمائید:
«بر تحمل زن که میگردد درین دیر نفاق»!
تشکر