گنجور

حاشیه‌های ایمان مظفری

ایمان مظفری


ایمان مظفری در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۰۴ دربارهٔ شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۹:

استاد ایرج هم این ابیات را در برگ سبز شماره ۴۳ در دستگاه شور خوانده اند.