گنجور

حاشیه‌گذاری‌های امیر زمانی

امیر زمانی


امیر زمانی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۰۶ دربارهٔ ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۲ - هدیۀ عاشق:

« که فلک دسته گلی داد به آب »

چقدر این ایهام در جمله زیبا و هوشمندانه استفاده شده. معنی اول و‌ نزدیک: دسته گلی که روی آب افتاد و مقدمه‌ای بر روایت داستانه.

معنی دوم و دور: اصطلاح دسته گل به آب دادن که در معنی اتفاقی ناگوار افتادنه و با پایان تلخ داستان تناسب داره.

باید اینگونه اشعار و شاعرانگی‌های زیبای ایرج را بیشتر به عموم معرفی کرد تا با ذهنیت منفی ایرج میرزا را صرفا با هجویلت و‌هزلیاتش قضاوت نکنند

 

امیر زمانی در ‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۶ دربارهٔ عنصری » رباعیات » شمارهٔ ۱۰:

در تکمیل بگم، این روایت در چهارمقاله‌ی نظامی عروضی، در باب صلاحیت شاعری، در مورد عنصری ذکر شده؛ که وقتی محمود از ایاز (معشوقش) خواست که زلفش را کوتاه کند و بعد از این تصمیمش پشیمان شد، عنصری از راه رسید و بداهه این رباعی را سرود که باعث انبساط خاطر محمود شد و گوهرها به عنصری بخشید

 

sunny dark_mode