گنجور

 
قدسی مشهدی
 

هرکس که به گلشن وجود آرندش

گر با نیکان بود، نکو دارندش

بی تربیت پیر، چه حاصل ز مرید

خودروست نهالی که نمی‌کارندش