گنجور

 
ابن یمین

بر فلک دل منه ار بوی خرد یافته‌ای

که نبینی به وجود آمده ناحق‌تر از او

عاقل امروز کسی را نهد این دون‌پرور

که نباشد به جهان هیچکس احمق‌تر از او

لاجرم هرکه بود رونق عقلش کمتر

هیچکس را نبود کار به‌رونق‌تر از او

 
sunny dark_mode