گنجور

 
عطار

در عشق نماند عقل و تمییز که بود

کلی دل و جان بسوخت آن نیز که بود

چون پرتو آفتاب از پرده بتافت

ناپیدا شد چو ذرّه هر چیز که بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode