گنجور

 
عطار

بی چهرهٔ تو در نظری نتوان دید

بی سایهٔ تو در گذری نتوان دید

حالی است عجب که با تو یک لحظه بدان

نه با خود و نه با دگری نتوان دید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode