گنجور

 
انوری

با گل گفتم ابر چرا می‌گرید

ماتم‌زده نیست بر کجا می‌گرید

گل گفت اگر راست همی باید گفت

بر عمر من و عهد شما می‌گرید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode