گنجور

 
انوری ابیوردی
 

آلودهٔ منت کسان کم شو

تا یک شبه در وثاق تو نانست

راضی نشود به هیچ بد نفسی

هر نفس که از نفوس انسانست

ای نفس به رستهٔ قناعت شو

کانجا همه چیز نیک ارزانست

تا بتوانی حذر کن از منت

کاین منت خلق کاهش جانست

زین سود چه سود اگر شود افزون

در مایهٔ نفس نقص نقصانست

در عالم تن چه می‌کنی هستی

چون مرجع تو به عالم جانست

شک نیست که هرکه چیزکی دارد

وانرا بدهد طریق احسانست

لیکن چو کسی بود که نستاند

احسان آنست و سخت آسانست

چندان که مروتست در دادن

در ناستدن هزار چندانست

حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

عبدالعزیز در ‫۹ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۳۶ نوشته:

ضبط صحیح مصرع دوم بیت ماقبل آخر بصورت ذیل است
احسان آنست و آن, نه آسان است
به این شکل که شما آورده اید معنی بیت معکوس میشود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حسن در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۳ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۱ نوشته:

عبدالعزیز عزیز
مگر نستاندن کار سختی است که شما ضمن اینکه شعری را که در نسخه های قدیمی دیوان انوری به همین صورت آمده را تغییر دلبخواهی داده و نسخه جدیدی پیچیده اید؟
نفس انسان وقتی بلند و با عزت و مناعت شود از خواستن دوری می کند و حتی نستاندن برایش لذیذتر است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سید مجید سادات کیائی در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۷ نوشته:

دکتر سروش در جلسه 38 شرح دفتر اول مثنوی به این بیت انوری اشاره کرده و مصرع دوم را به صورت زیر فرمودند:
احسان آن است و آن نه آسان است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
صبا امیری در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۴۶ نوشته:

مصرع دوم بیت ماقبل آخر
برای ابتدای کار «نه آسان» و برای کسانی که جلو رفته‌اند «سخت آسان» است. اما چون معمولا مردم عادی این ابیات را میخواندند همان کلمه اول صحیح است.
مگر اینکه به همان مردم بخواهد امید بدهد که این کار خیلی سخت و مشکل نیست.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.