گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

غبار در ‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۴۰ نوشته:

انوری یک ثنوی است. یعنی ذاتش دو رنگ دارد. حریص و طماع است ولی قناعت را ستایش می کند.
نگ بر این گونه شاعران. پیشنهاد می کنم کتاب بی نظیر و خردمندانه مفلس کیمیا فروش در نقد شعر و افکار انوری را بخوانید. از استاد یگانه دکتر شفیعی کدکنی.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.