گنجور

 
انوری ابیوردی
 

روز را رایگان ز دست مده

نیست امکان آنکه باز رسد

دست این روزهای کوتاهست

که بدان دولت دراز رسد

آنچ از آن چاره نیست آنرا باش

به سرت گرچه ترکتاز رسد

سایه بر قحبهٔ جهان مفکن

تا برت آفتاب ناز رسد

باری از راه خویشتن برخیز

چون که کارت به احتراز رسد

مفس با بند آرزو بر پای

دیر درعقل بی‌نیاز رسد

مهر و حقه است ماه و سپهر

که به شاگرد حقه‌باز رسد

مستعدان به کام خویش رسند

کارها چون به کارساز رسد

عمر بر ناگریز تفرقه کن

تا ازو قسم آز رسد

هر کرا درد ناگزیر گرفت

کی به غم خوردن مجاز رسد

یک غذا شو که مایه چندان نیست

که همه چیز را فراز رسد

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

sara در ‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۰ نوشته:

خیلی شعر عبرت آموزی است. کاش ما ایرانی ها مقداری بیشتر به این اشعار حکمت امیز توجه کنیم.
در مجموع می فرماید خودت را به حواشی مشغول نکن. هدف درستی برگزین. عمرت را بر اساس همان هدف پیش ببر و مطمئن باش رستگار خواهی شد.(در این صورت، اسراف عمر برای ما بی معنا خواهد بود و زندگی خدادادی را در مسیر کسب کمال، مصرف کرده ایم و روزهای دراز یا همان بهشت ابدی نصیب ما خواهد شد.)

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
sara در ‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۲ نوشته:

نمی دانم ژاپن رفته اید یا نه؟
ژاپنی ها، به ویژه ژاپنی های قدیمی، بسیار به این شعر انوری عمل کرده اند. با اینکه اصلا فارسی نمی دانند و انوری را نمی شناسند.
البته ژاپنی های امروزی از حکمت قرار گرفته در این شعر انوری تا حدودی دور شده اند و همین هم به تمدن ژاپن لطمه خواهد زد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.