گنجور

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » مطلع یک غزل

 

دردا که بود خاصیت این چشم ترم راکز گریه ز روی تو ببندد نظرم را
دل بستگیم تازه به دام تو شد اکنونکز سنگ جفا ریخته‌ای بال و پرم را


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه