گنجور

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

باز آی، که از جان اثری نیست مرا
مدهوشم و از خود خبری نیست مرا
خواهم که به جانب تو پرواز کنم
اما چه کنم بال و پری نیست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

یاران کهن، که بنده بودم همه را
در بند جفای خود شنودم همه را
زنهار! از کس وفا مجویید که من
دیدم همه را و آزمودم همه را


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

آیینهٔ نورست رخ یار امشب
ای مه، بنشین در پس دیوار امشب
ای مهر بپوش روی خود را در ابر
ای صبح، دم خویش نگه دار امشب


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

 

شد ماه من آن شمع شب‌افروز امشب
گو چرخ و فلک ز رشک می‌سوز امشب
امشب نه شب وصل، شب قدر من‌ست
بهتر ز هزار روز نوروز امشب


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

گر دل برود من نروم از نظرت
ور جان بدهم، خاک شوم در گذرت
چون گرد شوم بر آستانت آیم
بنشینم و برنخیزم از خاک درت


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

 

ای سیم‌ذقن، این چه دهان و چه لبست؟
این خال چه خال و این چه زلف عجبست؟
روی تو در آن دو زلف مشکین چه عجب؟
هر روز که هست در میان دو شب‌ست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

از بس که مرا دولت بیدار کم‌ست
گفتن نتوان که تا چه مقدار کم‌ست
رنجی‌ست فراقت که کمش بسیارست
عیشی‌ست وصال تو، که بسیار کم‌ست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

در عالم بی‌وفا کسی خرم نیست
شادی و نشاط در بنی‌آدم نیست
آن کس که درین زمانه او را غم نیست
یا آدم نیست، یا از این عالم نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹

 

غم دارم و غم‌گسار می‌باید و نیست
در دست من آن نگار می‌باید و نیست
درد سر اغیار نمی‌باید و هست
تشریف حضور می‌باید و نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

امروز مرا غیر پریشانی نیست
در مشکل من امید آسانی نیست
غم کشت مرا و کس به دادم نرسید
بالله که درین شهر مسلمانی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

 

روز و شب من به گفتگوی تو گذشت
سال و مه من به جستجوی تو گذشت
عمرم به طواف گرد کوی تو گذشت
القصه، در آرزوی تو گذشت


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

آنی که تمام از نمکت ریخته‌اند
ذرات وجودت ز نمک بیخته‌اند
با شیرهٔ جان‌ها نمک آمیخته‌اند
تا همچو تو صورتی برانگیخته‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳

 

چون صورت زیبای تو انگیخته‌اند
صد حسن و ملاحت به هم آمیخته‌اند
القصه که شکل عالم‌آرای تو را
در قالب آرزوی ما ریخته‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴

 

هر کس که می عشق به جامش کردند
از دردی درد تلخ‌کامش کردند
گویا همه غم‌ةای جهان در یک جا
جمع آمده بود، عشق نامش کردند


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

تا کی دلت از چرخ حزین خواهد بود؟
با محنت و درد هم‌نشین خواهد بود
خوش باش که روزگار پیش از من و تو
تا بود چنان بود و چنین خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

 

دیدم که یکی دو دسته از سنبل تر
بر بسته و خوش نهاده در پیش نظر
گفتم که برو دو زلف یارم بنگر
بر بسته دگر باشد و خود رسته دگر


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

یار آمد و یار دل‌نواز آمد باز
بهر دل خسته چاره‌ساز آمد باز
عمرم همه رفته بود از رفتن او
صد شکر که عمر رفته باز آمد باز


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸

 

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز
در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز
شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز
صد بار بسوختیم و خامیم هنوز


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹

 

بی روی توام هست ملالی که مپرس
وز زندگی خود انفعالی که مپرس
هر لحظه چه پرسی که بگو حال تو چیست؟
دور از تو افتاده‌ام به حالی که مپرس


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰

 

امروز ز حد می‌گذرد سوز فراق
وین شعلهٔ آهِ آتش‌افروز فراق
روز عجبی پیش من آمد! یا رب
این روز قیامت‌ست یا روز فراق


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

 

در عشق نکویان چه فراق و چه وصال؟
بدحالی عاشقان بود در همه حال
گر وصل بود مدام سوزست و گداز
ور هجر بود تمام رنجست و ملال


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

من باده به مردم خردمند خوردم
یا از کف خوبان شکرخند خوردم
هرگز نخورم ز باده خوردن سوگند
حاشا که به جای باده سوگند خورم


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳

 

از درد دل خود به فغانم چه کنم؟
وز زندگی خویش به جانم چه کنم؟
صبرست مرا چاره و دانند همه
لیکن من بیچاره ندانم، چه کنم؟


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

نی از تو حیات جاودان می‌خواهم
نی عیش و تنعم جهان می‌خواهم
نی کام دل و راحت جان می‌خواهم
آنی که رضای توست آن می‌خواهم


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵

 

تا چشم تو عشوه‌ساز خواهد بودن
صد دل‌شده عشق‌باز خواهد بودن
تا از طرف تو ناز خواهد بودن
از جانب ما نیاز خواهد بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی