گنجور

شعرهای خاقانی شروانی با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» - صفحهٔ ۹

 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۶۰ - در هجو یکی از وزرای شروان‌شاه

 

ای ظلم تو مخرب ملک یزیدیان

لاف از علی مزن که یزید دوم تویی

تو منکری که از لب عیسی نفس منم

من آگهم که از خر دجال دم تویی

لاف از هنر میار که بر مرکب هنر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

[صفحهٔ اول] … [۷] [۸] [۹]