گنجور

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه » غزل - جفا و جور تو عمری بدین امید کشیدم …

 

جفا و جور تو عمری بدین امید کشیدمکه بینم از تو وفایی گذشت عمر و ندیدم
سزای آن که تو را برگزیدم از همه عالمملامت همه عالم ببین چگونه شنیدم
اگر چه سست بود عهد نیکوان امابه سست عهدیت ای مه ندیدم و نشنیدم
دلم شکستی و عهد تو سنگدل نشکستمز من بریدی و مهر از تو بی‌وفا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشحه