گنجور

شعرهای نیر تبریزی با وزن «مفاعلن فع مفاعلن فع»

 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۵۵ - در توسل بحضرت امام ثامن الائمه

 

نسیم قدسی یکی گذر کن

به بارگاهی که لرزد آنجا

خلیل را دست قبیح را دل

مسیح را لب کلیم را پا

نخست نعلین زپای برکن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی