گنجور

غبار همدانی » مفردات » شمارهٔ ۲

 

از دست گلچین بی روی گل ماند
چون پای بلبل در دیده ام خار


متن کامل شعر را ببینید ...

غبار همدانی