گنجور

شعرهای نیر تبریزی با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)»

 

نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۸۰

 

مزن تیر بر سینه ام ناتوانی

که دارم ولی ناتوان از جدائی

مشو غایب از دیده یکدم خدا را

که خواهد زتن رفت جان از جدائی


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی