گنجور

شعرهای ملک‌الشعرا بهار با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلاتن»

 

ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۲۶

 

ای به روی و به موی، لاله و سوسن!

سبزه داری نهفته در خز ادکن

سوسن تو شکسته بر سر لاله

لالهٔ تو شکفته در بن سوسن

لب لعلت گرفته رنگ ز مرجان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار