گنجور

شعرهای ملک‌الشعرا بهار با وزن «فاعلن مفاعل مفعولن»

 

ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۲۵

 

خیز و طعنه بر مه و پروین زن

در دل من آذر برزین زن

بند طره بر من بیدل نه

تیر غمزه بر من غمگین زن

یک گره به طرهٔ مشکین بند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار