گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۰۹

 

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبرست

شمشاد سایه پرور ما از که کمترست

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۱۹

 

بوسه ای از لب لعل تو تمنی دارم

همچو صوفی هوس خوردن حلوا دارم

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۲۲

 

سفر کردم به هر شهری رسیدم

چو شهر عشق من شهری ندیدم

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۲۹

 

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

عاشق سوخته دل در طمع خام افتاد

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۵۱

 

الهی سیر گردان از قناعت

تو صوفی را که هست اینش بضاعت

صوفی محمد هروی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode