گنجور

قدسی مشهدی » ساقی‌نامه » بخش ۲۵

 

تو را آنچه می‌بایدت داده‌اند

به رویت در رزق بگشاده‌اند

تو خواهی بری عالمی را فرو

به اندازه لقمه‌ات کو گلو؟

به رزق مقدّر توان برفزود

[...]

قدسی مشهدی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode