گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

دستار تو طره و سر و برداری

وز بر چو کلاه زینت وفرداری

معزور مشو که عالم زرداری

(هم در سر آن شوی که در سر داری)

نظام قاری
 
 
۱
۲
sunny dark_mode