گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۲۴

 

در خواب نبینید رخ آرام دگر بارهر دل که طلب در طمع و صل شما کرد
گفتم به من افگن نظر به چشم ببستیتا چشم خوشت بستهٔ آن یک نظرم کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی