گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۱۲

 

هر چند زند لاف کرم مرد درم دوست
دریوزه احسان ز در او نتوان کرد
دیرین مثلی هست که از فضله حیوان
نارنج توان ساخت ولی بو نتوان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی