گنجور

امیر معزی » قطعات » شمارهٔ ۲۰

 

چون مشک سیه بود مرا هر دو بنا گوش
کافور ‌شد از پیری مشک سیه من
هرچندکه بسیارگنه دارم یا رب
آمرزش تو بیشترست از گنه من


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی