گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳

 

چو پیشهٔ تو شیوه و ناز است چه تدبیرچون مایهٔ من درد و نیاز است چه تدبیر
آن در که به روی همه باز است نگاراچون بر من بیچار فراز است چه تدبیر
گفتی که اگر راست روی راه بدانیاین راه چو پر شیب و فراز است چه تدبیر
گفتی که اگر صبر کنی کام بیابیلعاب فلک شعبده‌باز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار