گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۳

 

ما دستخوش سبحه و زنار نگشتیمدر حلقهٔ تقلید گرفتار نگشتیم
خود را به سراپردهٔ خورشید رساندیمچون شبنم گل، بار به گلزار نگشتیم
در دامن خود پای فشردیم چو مرکزگرد سر هر نقطه چو پرگار نگشتیم
چون خشت نهادیم به پای خم می سربر دوش کسی همچو سبو بار نگشتیم
ما را به زر قلب خریدند ز اخوانبر قافله از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی