گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶

 

هشدار که دیوان حسابست در اینجا

با ماش خطابست و عتابست در اینجا

تا آتش خشمش چکند بامن و با تو

دلهای عزیزان همه آبست در اینجا

آن یار که با درد کشانش نظری هست

با صوفی صافیش عتابست در اینجا

بر شعلهٔ دل زن شرری زآتش قهرش

آنجا اگر آتش بود آبست در اینجا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی